پارک بزرگ ملت مشه

پارک بزرگ ملت مشهد دسته: دیدنی های مشهد پارک بزرگ ملت مشهد این پارک با مساحتی حدود 72 هکتار در سال 1345 اول بلوار وکیل‌آباد مشهد ساخته شده است . این مجموعه بزرگ یکی از بزرگترین و اصلیترین مجموعه های تفریحی و گردشگری و توریستی شهر مشهد بحساب می آید . این پارک شامل 4 ورودی است . این وروی ها ورودی شمالی (از بلوار معلم , ورودی جنوبی (از وکیل آباد , ورودی غربی ( از بلوار وکیل آباد , ورودی شرقی (از بلوار آزادی می باشد. همچنین ورودی جدیدی که در دست ساخت در این مجموعه می باشد از سمت شمل شرقی مشهد (از چهارراه آزاد شهر می باشد. پارک جنگلی وکیل‌آباد دسته: دیدنی های مشهد پارک جنگلی وکیل‌آباد dیکی از تفرج‌گاه‌ها و مراکز ییلاقی قدیمی حاشیه مشهد ، منطقه‌ای به نام وکیل‌آباد است که در گذشته به "میر طراز" معروف بوده و در انتهای بلواری به همین نام با مساحت بیشتر از 70 هکتار قرار دارد . این مکان در گذشته جزء املاک وکیل‌الرعایا حاج حسین ملک بوده و در سال 1348شمسی به طور رسمی وقف شد. یکی از مهمترین ویژگی‌های این مکان وجود درختان کهن و سر به فلک کشیده چنار و کاج است . آب موردنیاز این گردشگاه از طریق قنات بند گلستان بوده تامین میشد و یک رودخانه بسیار زیبای نیز در سطح آن جاری میباشد. علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، نزدیک به این مکان شهربازی بسیار بزرگی به نام "کوهستان پارک شادی" و محوطه باغ ‌وحش بنا شده . باغ وکیل‌آباد سرمایه طبیعی و گردشگاهی خاطره‌انگیز مانند گذشته برای تمامی شهروندان مشهد و زائرین امام رضا(ع میباشد که در حقیقت بخشی از هویت این شهر مذهبی شناخته میشود .

8.7.14 10:35

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen